Nieuwe website Oudheidkamer Twente

'Ruim honderd jaar geleden werd de Oudheidkamer Twente opgericht door Twentse fabrikantenfamilies. Ze vreesden voor het verdwijnen van het Twents cultureel erfgoed en besloten zich in te zetten om de Twentse geschiedenis in leven te houden. In 1905 richtten ze de vereniging Oudheidkamer Twente op. In de afgelopen honderd jaar werd door aankopen en schenkingen de collectie groter en groter. Schilderijen, gebruiksvoorwerpen, boeken. Inmiddels is de collectie in verschillende musea, oudheidkamers en kerken te zien en kan iedereen het Twents cultureel erfgoed beleven.'

Zie: www.oudheidkamertwente.nlNieuwsoverzicht